Đà Nẵng: Công bố Đề án Xây dựng thành phố thông minh

Tin tức

UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Công bố Đề án “Xây dựng Thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng”.

Thành phố Đà Nẵng ưu tiên triển khai TPTM cho 06 trụ cột với 16 lĩnh vực chuyên ngành: Quản trị thông minh (Trung tâm Giám sát điều hành thông minh, Dịch vụ công thông minh, Dữ liệu mở); Kinh tế thông minh (Du lịch, thương mại và nông nghiệp thông minh); Môi trường thông minh(Quản lý năng lượng, quản lý cấp thoát nước và quản lý chất thải thông minh); Đời sống thông minh (Giáo dục, y tế và vệ sinh an toàn thục phầm, an ninh công cộng và ưng cứu khẩn cấp, Phòng chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn thông minh); Giao thông thông minh; Công dân thông minh.

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/da-nang-cong-bo-de-an-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-1267796.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です